VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG CỐP PHA IBARAKI <13/03/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi phỏng vấn trực tuyến đơn hàng “Cốp pha Ibaraki”

  1. Trương Văn Tiến – Ngày sinh: 27/02/1989
  2. Phạm Đức Thanh – Ngày sinh: 30/09/1987
  3. Trần Viết Xuân – Ngày sinh: 20/03/1992
  4. Ngô Phương – Ngày sinh: 06/03/1996

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *