VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP TOCHIGI <13/03/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi phỏng vấn trực tuyến đơn hàng “Buộc thép Tochigi”

  1. Đặng Thế Toàn – Ngày sinh: 02/02/2002
  2. Lê Đình Hiếu – Ngày sinh: 05/09/2002

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *