VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG GUNMA <19/03/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi thực hành đơn hàng “Hàn bán tự động Gunma”

  1. Nguyễn Văn Ba – Ngày sinh: 01/09/2001
  2. Nguyễn Thọ Bình – Ngày sinh: 22/07/1992
  3. Phan Văn Hoàng – Ngày sinh: 25/09/2004
  4. Lê Hữu Thắng – Ngày sinh: 10/08/2002
  5. Trần Văn Trung – Ngày sinh: 08/07/2002
  6. Hồ Ngọc Vi – Ngày sinh: 10/05/1999

 

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *