thituyendonhang

DANH SÁCH CÁC BẠN THỰC TẬP SINH TRÚNG TUYỂN ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT GHẾ DA Ô TÔ

Danh sách các bạn thực tập sinh trúng tuyển tuyển: SBD 03 – NGUYỄN TIẾN BẰNG SBD 06 – VI QUỐC BẢO SBD 09 – TÒNG VĂN KHÁNH SBD 10 – NGUYỄN BÙI TẤN ĐẠT SBD 16 – LÂM THẾ ANH SBD 22 – NGUYỄN VĂN TRÌNH SBD 23 – NGUYỄN VĂN THIỆN SBD 26 […]

DANH SÁCH CÁC BẠN THỰC TẬP SINH TRÚNG TUYỂN ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT GHẾ DA Ô TÔ Read More »

VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH ĐƠN HÀNG “SƠN XÂY DỰNG KANAGAWA” (PHẦN II) – 08.07.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển: SBD 01 – NGUYỄN TIẾN KHÔI SBD 02 – PHẠM VĂN TIẾN SBD 03 – TRƯƠNG NGỌC DŨNG SBD 04 – LƯƠNG VĂN CÔNG SBD 05 – LỤC VĂN PHƯỚC SBD 06 – LÊ NHÂN TÀI    

VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH ĐƠN HÀNG “SƠN XÂY DỰNG KANAGAWA” (PHẦN II) – 08.07.2023 Read More »

VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH ĐƠN HÀNG “SƠN XÂY DỰNG KANAGAWA” (PHẦN I) – 08.07.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển: SBD 01 – NGUYỄN TIẾN KHÔI SBD 02 – PHẠM VĂN TIẾN SBD 03 – TRƯƠNG NGỌC DŨNG SBD 04 – LƯƠNG VĂN CÔNG SBD 05 – LỤC VĂN PHƯỚC SBD 06 – LÊ NHÂN TÀI  

VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH ĐƠN HÀNG “SƠN XÂY DỰNG KANAGAWA” (PHẦN I) – 08.07.2023 Read More »

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP ĐƠN HÀNG “XÂY DỰNG TỔNG HỢP GUNMA” – 07.07.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển: SBD 01 – NGUYỄN VĂN ĐẰNG SBD 02 – LÔ XUÂN THÂN SBD 03 – NGUYỄN MINH TUẤN SBD 04 – ĐINH KHẮC ĐẠT SBD 05 – NGÔ DOÃN DŨNG SBD 06 – TRẦN HẢI THUẦN  

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP ĐƠN HÀNG “XÂY DỰNG TỔNG HỢP GUNMA” – 07.07.2023 Read More »

VIDEO PHẦN THI THÁO LẮP GIÀN GIÁO ĐƠN HÀNG “XÂY DỰNG TỔNG HỢP GUNMA” – 07.07.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển: SBD 01 – NGUYỄN VĂN ĐẰNG SBD 02 – LÔ XUÂN THÂN SBD 03 – NGUYỄN MINH TUẤN SBD 04 – ĐINH KHẮC ĐẠT SBD 05 – NGÔ DOÃN DŨNG SBD 06 – TRẦN HẢI THUẦN

VIDEO PHẦN THI THÁO LẮP GIÀN GIÁO ĐƠN HÀNG “XÂY DỰNG TỔNG HỢP GUNMA” – 07.07.2023 Read More »

VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH LẮP GIÀN GIÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP KANAGAWA – 11.06.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển: SBD 01 – NGUYỄN VĂN BẮC SBD 02 – LÊ TIẾN HIẾN SBD 03 – LÊ VĂN TÙNG SBD 04 – LÊ VĂN LỰC SBD 05 – ĐINH VĂN SA   #01 #03 #04   #2 #5

VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH LẮP GIÀN GIÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP KANAGAWA – 11.06.2023 Read More »