VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH LẮP GIÀN GIÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP KANAGAWA – 11.06.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển:

SBD 01 – NGUYỄN VĂN BẮC

SBD 02 – LÊ TIẾN HIẾN

SBD 03 – LÊ VĂN TÙNG

SBD 04 – LÊ VĂN LỰC

SBD 05 – ĐINH VĂN SA

 

#01 #03 #04

 

#2 #5

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *