VIDEO PHẦN THI THỂ LỰC GẬP BỤNG ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP KANAGAWA – 11.06.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển:

SBD 01 – NGUYỄN VĂN BẮC

SBD 02 – LÊ TIẾN HIẾN

SBD 03 – LÊ VĂN TÙNG

SBD 04 – LÊ VĂN LỰC

SBD 05 – ĐINH VĂN SA

 

#1 #2 #4 #5

#3

 

Related Posts

Leave a Reply

viVietnamese
0345828969