VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP ĐƠN HÀNG “XÂY DỰNG TỔNG HỢP GUNMA” – 07.07.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển:

SBD 01 – NGUYỄN VĂN ĐẰNG

SBD 02 – LÔ XUÂN THÂN

SBD 03 – NGUYỄN MINH TUẤN

SBD 04 – ĐINH KHẮC ĐẠT

SBD 05 – NGÔ DOÃN DŨNG

SBD 06 – TRẦN HẢI THUẦN

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *