gunma

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP ĐƠN HÀNG “XÂY DỰNG TỔNG HỢP GUNMA” – 07.07.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển: SBD 01 – NGUYỄN VĂN ĐẰNG SBD 02 – LÔ XUÂN THÂN SBD 03 – NGUYỄN MINH TUẤN SBD 04 – ĐINH KHẮC ĐẠT SBD 05 – NGÔ DOÃN DŨNG SBD 06 – TRẦN HẢI THUẦN  

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP ĐƠN HÀNG “XÂY DỰNG TỔNG HỢP GUNMA” – 07.07.2023 Read More »

VIDEO PHẦN THI THÁO LẮP GIÀN GIÁO ĐƠN HÀNG “XÂY DỰNG TỔNG HỢP GUNMA” – 07.07.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển: SBD 01 – NGUYỄN VĂN ĐẰNG SBD 02 – LÔ XUÂN THÂN SBD 03 – NGUYỄN MINH TUẤN SBD 04 – ĐINH KHẮC ĐẠT SBD 05 – NGÔ DOÃN DŨNG SBD 06 – TRẦN HẢI THUẦN

VIDEO PHẦN THI THÁO LẮP GIÀN GIÁO ĐƠN HÀNG “XÂY DỰNG TỔNG HỢP GUNMA” – 07.07.2023 Read More »

VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG GUNMA <19/03/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi thực hành đơn hàng “Hàn bán tự động Gunma” Nguyễn Văn Ba – Ngày sinh: 01/09/2001 Nguyễn Thọ Bình – Ngày sinh: 22/07/1992 Phan Văn Hoàng – Ngày sinh: 25/09/2004 Lê Hữu Thắng – Ngày sinh: 10/08/2002 Trần Văn Trung – Ngày sinh: 08/07/2002

VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG GUNMA Read More »