VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP GUNMA <28/04/2023>

Danh sách các bạn trúng tuyển đơn hàng “Xây dựng tổng hợp Gunma” – 28/.04.2023

SBD 02 – Vàng A Hạnh

SBD 05 – Trần Xuân Lý

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *