VIDEO PHẦN THI THỂ LỰC (BÊ BÌNH NƯỚC) ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP OITA – 02.06.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển đơn hàng “Nông nghiệp Oita” – 02/06/2023

01. Đinh Phúc Đoàn

02. Trần Đan Huy

03. Phùng Nam Kiên

04. Đặng Văn Pết

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *