VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP OITA – 03.06.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển đơn hàng “Nông nghiệp Oita” – 03/06/2023

01. Đinh Phúc Đoàn

02. Trần Đan Huy

03. Phùng Nam Kiên

04. Đặng Văn Pết

 

Related Posts

Leave a Reply

viVietnamese
0345828969