VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT TOCHIGI <07/04/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi phỏng vấn trực tuyến đơn hàng “Hoàn thiện nội thất Tochigi”

  1. Nguyễn Văn Quang – Ngày sinh: 25/06/1997
  2. Nguyễn Đình Sỹ – Ngày sinh: 04/04/1997
  3. Trần Trọng Đồng – Ngày sinh: 04/11/2000
  4. Võ Văn Đản – Ngày sinh: 18/10/2004
  5. Nguyễn Văn Lộc – Ngày sinh: 07/10/2004
  6. Lê Thành Phát – Ngày sinh: 12/09/2001

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *