VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN ĐƠN HÀNG LÀM GHẾ DA – 05.04.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi

  1. Dư Công Phong – Ngày sinh: 15/08/2001
  2. Võ Trọng Hoàng – Ngày sinh: 06/10/2000
  3. Nguyễn Tiến Đạt – Ngày sinh: 05/07/2001

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *