tochigi

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT TOCHIGI <07/04/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi phỏng vấn trực tuyến đơn hàng “Hoàn thiện nội thất Tochigi” Nguyễn Văn Quang – Ngày sinh: 25/06/1997 Nguyễn Đình Sỹ – Ngày sinh: 04/04/1997 Trần Trọng Đồng – Ngày sinh: 04/11/2000 Võ Văn Đản – Ngày sinh: 18/10/2004 Nguyễn Văn Lộc – Ngày sinh: […]

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT TOCHIGI Read More »

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP TOCHIGI <08/03/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi phỏng vấn trực tuyến đơn hàng “Buộc thép Tochigi” Hoàng Văn Hiếu – Ngày sinh: 08/02/1998 Hà Minh Trung – Ngày sinh: 05/06/2001 Vi Văn Chinh – Ngày sinh: 10/01/2002 Ngô Phương – Ngày sinh: 06/03/1996  

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP TOCHIGI Read More »