VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP TOCHIGI <08/03/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi phỏng vấn trực tuyến đơn hàng “Buộc thép Tochigi”

  1. Hoàng Văn Hiếu – Ngày sinh: 08/02/1998
  2. Hà Minh Trung – Ngày sinh: 05/06/2001
  3. Vi Văn Chinh – Ngày sinh: 10/01/2002
  4. Ngô Phương – Ngày sinh: 06/03/1996

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *