ĐƠN HÀNG TKM 14 – NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (TRỨNG CÁ TUYẾT CAY) – HỢP ĐỒNG 3 NĂM

LƯƠNG CƠ BẢN: 24-25 TRIỆU VNĐ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *