VIDEO PHỎNG VẤN THI TUYỂN ĐƠN HÀNG LÁI MÁY MIYAZAKI -NGÀY 22/12/2022

#01
#02
#03
#04
#05
PHẦN THI THỰC HÀNH

TRÚNG TUYỂN:

#01 – HỌ TÊN: LA ĐỨC DŨNG – NGÀY SINH: 22/11/2002

#03 – HỌ TÊN: HỒ DUY ĐỨC – NGÀY SINH: 15/09/2022

#05 – HỌ TÊN: VƯƠNG TRÙNG DƯƠNG – NGÀY SINH: 02/02/2022

Related Posts

Leave a Reply

viVietnamese
0345828969