VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH LẮP GIÀN GIÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG FUKUSHIMA – 03.06.2023

Danh sách 2 bạn trúng tuyển:

SBD 04 – Lê Văn Pháp

SBD 05 – Dương Văn Hảo

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *