VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM TOKYO <24/02/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi phỏng vấn trực tuyến đơn hàng “Chống thấm Tokyo”

  1. Tạ Quang Trung – Ngày sinh: 04/12/2001
  2. Hoàng Quốc Khánh – Ngày sinh: 03/02/1997
  3. Nguyễn Trung Thái  – Ngày sinh: 18/03/2000
  4. Thùng Văn Hoàng – Ngày sinh: 06/12/2003
  5. Nguyễn Văn Hà –  Ngày sinh: 10/02/2004

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *