VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP ĐƠN HÀNG “SƠN XÂY DỰNG KANAGAWA” (PHẦN II) – 08.07.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển:

SBD 01 – NGUYỄN TIẾN KHÔI

SBD 02 – PHẠM VĂN TIẾN

SBD 03 – TRƯƠNG NGỌC DŨNG

SBD 04 – LƯƠNG VĂN CÔNG

SBD 05 – LỤC VĂN PHƯỚC

SBD 06 – LÊ NHÂN TÀI

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *