VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN ĐƠN HÀNG MAY SHIZUOKA <24.05.2023>

Danh sách trúng tuyển đơn hàng “May Shizuoka” – 24.05.2023

01. Lê Thị Thảo

02. Nguyễn Thị Thu

06. Nguyễn Thị Hoa

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *