Thông tin mới về việc nới lỏng nhập cảnh

 Chính phủ Nhật Bản đã quyết định Đối sách tăng cường của Biện pháp biên giới mới liên quan đến Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19). Đối sách liên quan đến người nước ngoài sắp nhập cảnh, tái nhập cảnh vào Nhật Bản từ Việt Nam như dưới đây.
 Từ ngày 28/06/2021, theo như biện pháp mới đã được thông báo, kể từ 0 giờ ngày 01/07/2021 (giờ Nhật Bản) thì thời gian cách ly tại cơ sở cách ly được trạm kiểm dịch chỉ định đối với tất cả những người nhập cảnh từ Việt Nam sẽ được thay đổi từ 6 ngày sau khi nhập cảnh xuống còn 3 ngày sau khi nhập cảnh như mục (3) dưới đây.

(1) Chế độ Residence Track và Business Track căn cứ vào [Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế] v.v. trong thời gian này (※) bao gồm thủ tục xin cấp visa và việc nhập cảnh mới của người nước ngoài theo chế độ này không được chấp nhận.

(2) Liên quan đến việc tái nhập cảnh của người mang tư cách lưu trú, trong thời gian này (※) không chấp nhận biện pháp nới lỏng cách ly 14 ngày khi tái nhập cảnh theo chế độ Business Track.
※Căn cứ vào Đối sách của Biện pháp biên giới mới được quyết định ngày 18/03/2021, các đối sách tạm dừng áp dụng mà trước đây dự kiến thực thi cho đến khi có thông báo dỡ bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đã được quyết định là tiếp tục có hiệu lực trong thời gian này.

(3) Tất cả những người nhập cảnh và về nước từ Việt Nam sẽ được yêu cầu phải ở lại địa điểm cách ly chỉ định (hạn chế chỗ ở được đảm bảo bởi trạm kiểm dịch) trong vòng 3 ngày sau khi nhập cảnh. Theo đó, sẽ phải tham gia xét nghiệm vào ngày thứ 3 kể từ sau khi nhập cảnh, và sau khi đã được xác nhận là âm tính thì sẽ được rời cơ sở cách ly chỉ định nhưng được yêu cầu tiếp tục cách ly tại nhà đủ 14 ngày sau khi nhập cảnh.

(4) Tất cả những người nhập cảnh vào Nhật Bản trong thời gian này đều phải nộp Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, trường hợp không xuất trình được Giấy chứng nhận xét nghiệm thì sẽ không được phép nhập cảnh Nhật bản căn cứ theo Luật Kiểm dịch. Trường hợp không xuất trình Giấy chứng nhận xét nghiệm trước khi lên máy bay tại nước xuất phát thì sẽ bị từ chối cho lên máy bay.
Hơn nữa, tất cả những người nhập cảnh trong thời gian này, ngoài việc thực hiện xét nghiệm khi nhập cảnh còn được yêu cầu cam kết các hạng mục phòng dịch các loại, sử dụng-đăng kí ứng dụng cần thiết( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html ), v.v. Chi tiết đề nghị xác nhận tại website của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html )

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *