Bài viết tham dự trên fanpage Takumi (Trịnh Đức Mạnh – Phòng Đối ngoại & Phát triển thị trường)

Họ tên: TRỊNH ĐỨC MẠNH Phòng ban: Đối ngoại và phát triển thị trường Nhật Bản trong suy nghĩ của tôi. Nhật Bản với mình không phải hoàn toàn là màu hồng nhưng Nhật Bản với mình là màu của hi vọng, màu của những ước mơ hoài bão tuổi trẻ. Hiện tại xã hội […]

Bài viết tham dự trên fanpage Takumi (Trịnh Đức Mạnh – Phòng Đối ngoại & Phát triển thị trường) Read More »