ĐƠN HÀNG TKM 14 – NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (TRỨNG CÁ TUYẾT CAY) – HỢP ĐỒNG 3 NĂM

LƯƠNG CƠ BẢN: 24-25 TRIỆU VNĐ

ĐƠN HÀNG TKM 14 – NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (TRỨNG CÁ TUYẾT CAY) – HỢP ĐỒNG 3 NĂM Read More »