ibaraki

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG CỐP PHA IBARAKI <13/03/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi phỏng vấn trực tuyến đơn hàng “Cốp pha Ibaraki” Trương Văn Tiến – Ngày sinh: 27/02/1989 Phạm Đức Thanh – Ngày sinh: 30/09/1987 Trần Viết Xuân – Ngày sinh: 20/03/1992 Ngô Phương – Ngày sinh: 06/03/1996

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG CỐP PHA IBARAKI Read More »