VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT TOCHIGI <07/04/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi phỏng vấn trực tuyến đơn hàng “Hoàn thiện nội thất Tochigi” Nguyễn Văn Quang – Ngày sinh: 25/06/1997 Nguyễn Đình Sỹ – Ngày sinh: 04/04/1997 Trần Trọng Đồng – Ngày sinh: 04/11/2000 Võ Văn Đản – Ngày sinh: 18/10/2004 Nguyễn Văn Lộc – Ngày sinh: […]

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT TOCHIGI Read More »