hanbantudong

VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG GUNMA <19/03/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi thực hành đơn hàng “Hàn bán tự động Gunma” Nguyễn Văn Ba – Ngày sinh: 01/09/2001 Nguyễn Thọ Bình – Ngày sinh: 22/07/1992 Phan Văn Hoàng – Ngày sinh: 25/09/2004 Lê Hữu Thắng – Ngày sinh: 10/08/2002 Trần Văn Trung – Ngày sinh: 08/07/2002 […]

VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG GUNMA Read More »