giangiao

VIDEO PHẦN THI THÁO LẮP GIÀN GIÁO ĐƠN HÀNG “XÂY DỰNG TỔNG HỢP GUNMA” – 07.07.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển: SBD 01 – NGUYỄN VĂN ĐẰNG SBD 02 – LÔ XUÂN THÂN SBD 03 – NGUYỄN MINH TUẤN SBD 04 – ĐINH KHẮC ĐẠT SBD 05 – NGÔ DOÃN DŨNG SBD 06 – TRẦN HẢI THUẦN

VIDEO PHẦN THI THÁO LẮP GIÀN GIÁO ĐƠN HÀNG “XÂY DỰNG TỔNG HỢP GUNMA” – 07.07.2023 Read More »

VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH LẮP GIÀN GIÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP KANAGAWA – 11.06.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển: SBD 01 – NGUYỄN VĂN BẮC SBD 02 – LÊ TIẾN HIẾN SBD 03 – LÊ VĂN TÙNG SBD 04 – LÊ VĂN LỰC SBD 05 – ĐINH VĂN SA   #01 #03 #04   #2 #5

VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH LẮP GIÀN GIÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP KANAGAWA – 11.06.2023 Read More »