gapbung

VIDEO PHẦN THI THỂ LỰC (GẬP BỤNG) ĐƠN HÀNG LÀM GHẾ DA FUKUOKA <15/02/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi thể lực (gập bụng) đơn hàng “Ghế da ô tô Fukuoka” Trần Anh Tú – Ngày sinh: 07/07/2002 Nguyễn Trọng Tài – Ngày sinh: 15/09/2003 Bùi Chí Đức – Ngày sinh: 27/03/2001 Nguyễn Quang Mạnh – Ngày sinh: 19/09/2002 Đinh Sỹ Đức Lương –  Ngày sinh: 24/01/2001 Lưu Quốc

VIDEO PHẦN THI THỂ LỰC (GẬP BỤNG) ĐƠN HÀNG LÀM GHẾ DA FUKUOKA Read More »