VIDEO PHẦN THI THỂ LỰC (BÊ BÌNH NƯỚC) ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP OITA – 02.06.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển đơn hàng “Nông nghiệp Oita” – 02/06/2023 01. Đinh Phúc Đoàn 02. Trần Đan Huy 03. Phùng Nam Kiên 04. Đặng Văn Pết  

VIDEO PHẦN THI THỂ LỰC (BÊ BÌNH NƯỚC) ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP OITA – 02.06.2023 Read More »