Nhật Bản XEM XÉT tăng thời gian NHẬN NENKIN cuả TTS từ 3 NĂM lên tối đa 5 NĂM

Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Nhật Bản đang xem xét để điều chỉnh về chế độ nhận lại tiền nenkin đã đóng dành cho những người nước ngoài sinh sống ở Nhật và về nước trước thời gian đủ điều kiện nhận được lương hưu để giảm bớt phần thiệt thòi cho số tiền đã đóng của lực lượng lao động này.
 

Hiện nay, điều kiện để có thể nhận được tiền lương hưu khi đến tuổi là người lao động cần đóng nenkin từ 10 năm trở lên. Bởi vậy, với những người nước ngoài về nước trước khi đủ điều kiện nhận lương hưu sẽ được phép nhận lại một phần số tiền nenkin đã đóng. Tuy nhiên, số tiền nenkin nhận lại chỉ được quy định tối đa 3 năm, bởi vậy nếu có đóng nhiều hơn số thời gian này thì những người nước ngoài sẽ bị thiệt một phần không nhỏ số tiền đã đóng này.


Để tạo môi trường làm việc thuận lợi hơn cho những người nước ngoài sinh sống tại Nhật, Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Nhật Bản đã trình lên Hội đồng An sinh Xã hội về đề xuất tăng thời gian nhận lại tiền nenkin từ 3 năm lên tối đa 5 năm. Với đề xuất này, những người nước ngoài sinh sống tại Nhật trên 3 năm sẽ có thể nhận lại được số tiền nenkin tăng đến 67% so với luật hiện tại. Đối tượng để áp dụng cho việc lấy lại tiền nenkin này là những người tham gia Bảo hiểm hưu trí(厚生年金 こうせいねんきん) hoặc Bảo hiểm hưu trí tự nguyện(国民年金 こくみんねんきん)

Ngoài ra, bảo hiểm hưu trí tư nhân theo hình thức cá nhân tự đóng 個人型確定拠出年金(gọi tắt là iDeCo)theo nguyên tắc không cho phép rút giữa chừng cho tới 60 tuổi cũng đang tiến hành xem xét để cho phép người nước ngoài sinh sống tại Nhật được lấy lại một phần tiền đã đóng trong trường hợp rời Nhật trước thời gian được chi trả lương hưu.

Link bài báo: https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51503680Y9A021C1EE8000/

5 câu hỏi thường gặp

  1. Chi phí đi xuất khẩu lao động Nhật Bản?
  2. Điều kiện đi xuất khẩu lao động Nhật Bản?
  3. Mức lương, thu nhập khi đi XKLĐ Nhật Bản?
  4. Những quyền lợi khi làm việc tại Nhật Bản?
  5. Thời gian để đi Nhật Bản là bao nhiêu lâu?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *