ĐƠN HÀNG TKM 220817-01 – NAM CỐP PHA GIFU (HỢP ĐỒNG 3 NĂM – PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP THÁNG 9/2022)

LƯƠNG CƠ BẢN: 150.000 YEN (25 TRIỆU VNĐ)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *