Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản

Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển nhanh chóng. Nhật Bản là đối tác số 1 về cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA), số 3 về đầu tư, số 3 về du lịch, số 4 về thương mại của Việt Nam và là nơi cộng đồng […]

Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản Read More »