ĐƠN HÀNG TKM 16 – NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG OKINAWA (HỢP ĐỒNG 3 NĂM)

LƯƠNG CƠ BẢN: 28-30 TRIỆU VNĐ

ĐƠN HÀNG TKM 16 – NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG OKINAWA (HỢP ĐỒNG 3 NĂM) Read More »