ĐƠN HÀNG NKM-001 NỮ NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT – HỢP ĐỒNG 5 NĂM

LƯƠNG CƠ BẢN: 22-23 TRIỆU VNĐ

ĐƠN HÀNG NKM-001 NỮ NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT – HỢP ĐỒNG 5 NĂM Read More »