ĐƠN HÀNG NKM 01- NỮ NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT NAGASAKI – HỢP ĐỒNG 3 NĂM

LƯƠNG CƠ BẢN: 22-23 TRIỆU VNĐ

ĐƠN HÀNG NKM 01- NỮ NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT NAGASAKI – HỢP ĐỒNG 3 NĂM Read More »