ĐƠN HÀNG TKM 002 – NAM LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ – HỢP ĐỒNG 3 NĂM

LƯƠNG CƠ BẢN: 28 TRIỆU VNĐ

ĐƠN HÀNG TKM 002 – NAM LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ – HỢP ĐỒNG 3 NĂM Read More »