ĐƠN HÀNG TKM 17 – NỮ LÀM VẢI BẠT GIFU (HỢP ĐỒNG 3 NĂM)

LƯƠNG CƠ BẢN: 33 TRIỆU VNĐ

ĐƠN HÀNG TKM 17 – NỮ LÀM VẢI BẠT GIFU (HỢP ĐỒNG 3 NĂM) Read More »