ĐƠN HÀNG TKM 01 – NAM HÀN CỐT THÉP IBARAKI (HỢP ĐỒNG 3 NĂM)

LƯƠNG CƠ BẢN: 26-28 TRIỆU VNĐ

ĐƠN HÀNG TKM 01 – NAM HÀN CỐT THÉP IBARAKI (HỢP ĐỒNG 3 NĂM) Read More »