Phương pháp giáo dục đạo đức khác biệt của Trường Quốc tế Nhật Bản

Với tư tưởng giáo dục lấy nhân cách làm cốt lõi, Trường Quốc tế Nhật Bản đã tạo nên nhiều khác biệt trong việc bồi dưỡng đạo đức, giúp mỗi học sinh đều trở thành một tấm gương sáng về nhân cách và tri thức. Nuôi dưỡng đạo đức trong mỗi đứa trẻ từ sớm […]

Phương pháp giáo dục đạo đức khác biệt của Trường Quốc tế Nhật Bản Read More »