ĐƠN HÀNG INE 001- NAM OSAKA CHỐNG THẤM AICHI – HỢP ĐỒNG 3 NĂM

LƯƠNG CƠ BẢN: 22-23 TRIỆU VNĐ

ĐƠN HÀNG INE 001- NAM OSAKA CHỐNG THẤM AICHI – HỢP ĐỒNG 3 NĂM Read More »