ĐƠN HÀNG OITA 164 – NAM VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG – HỢP ĐỒNG 3 NĂM

LƯƠNG CƠ BẢN: 26 TRIỆU VNĐ

ĐƠN HÀNG OITA 164 – NAM VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG – HỢP ĐỒNG 3 NĂM Read More »