ĐƠN HÀNG TKM-01 NAM HÀN, LÀM CỐT THÉP, LẮP GIÀN GIÁO – HỢP ĐỒNG 3 NĂM

LƯƠNG CƠ BẢN: 22-23 TRIỆU VNĐ

ĐƠN HÀNG TKM-01 NAM HÀN, LÀM CỐT THÉP, LẮP GIÀN GIÁO – HỢP ĐỒNG 3 NĂM Read More »