Đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp chuyển đổi năng lượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao, tăng trưởng nhanh, bền vững, đạt quy mô lớn hơn, trong đó có phát triển nền công nghiệp chuyển đổi năng lượng, năng lượng tái tạo, tự chế tạo, […]

Đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp chuyển đổi năng lượng Read More »