Takumi

Hoạt động trong lĩnh vực Tuyển chọn, Đào tạo và Chuyển giao nguồn nhân lực tại thị trường Nhật Bản, Takumi tự hào là đơn vị phái cử lao động hàng đầu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu, cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, ngôn ngữ để sinh sống và làm việc tại nước ngoài. 

ビジョン

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Tuyển chọn, Đào tạo và Chuyển giao người lao động sang Nhật cùng những ý tưởng, sáng kiến giáo dục phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động

ミッション

Là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp. Cung cấp đội ngũ Thực tập sinh chất lượng, phù hợp. Hỗ trợ giải quyết vấn đề thất nghiệp cho người lao động giúp nâng cao nền kinh tế Việt Nam

価値

Chất lượng, linh hoạt, bền vững. Mang lại giải pháp tuyển chọn, đào tạo, và chuyển giao lao động hiệu quả, đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động để xây dựng sự thành công. và bền vững

保証

Luôn đồng hành với người lao động và doanh nghiệp. Tạo ra môi trường win-win, đồng thuận giữa doanh nghiệp và người lao động, để đạt được mục tiêu và thành công trong hành trình chung.

なぜTakumiを選ぶのか?

Takumi luôn không ngừng phát triển với quy trình tuyển chọn hiện đại, chương trình đào tạo linh hoạt và chuyển giao hiệu quả khi đưa lao động sang Nhật Bản

+
運営年
+
年間の仕事数
+
相棒
+
出国ビザ
+
戦略的パートナーシップ
+
素晴らしい先生

あなたはチャンスをつかむ準備ができています?

タクミはいつでもあなたをサポートする準備ができています

パートナー企業