phongvantructuyen

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT TOCHIGI <07/04/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi phỏng vấn trực tuyến đơn hàng “Hoàn thiện nội thất Tochigi” Nguyễn Văn Quang – Ngày sinh: 25/06/1997 Nguyễn Đình Sỹ – Ngày sinh: 04/04/1997 Trần Trọng Đồng – Ngày sinh: 04/11/2000 Võ Văn Đản – Ngày sinh: 18/10/2004 Nguyễn Văn Lộc – Ngày sinh:

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT TOCHIGI Đọc thêm »

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI <22/03/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi phỏng vấn trực tuyến đơn hàng “Gia công kim loại” Nguyễn Chí Hoàn – Ngày sinh: 03/04/2001 Nguyễn Hữu Quang – Ngày sinh: 15/07/2003 Nguyễn Thanh Sáo – Ngày sinh: 02/09/2001 Nguyễn Hồng Sơn – Ngày sinh: 10/02/1998 Nguyễn Long Vũ – Ngày sinh:

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI Đọc thêm »

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG CỐP PHA IBARAKI <13/03/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi phỏng vấn trực tuyến đơn hàng “Cốp pha Ibaraki” Trương Văn Tiến – Ngày sinh: 27/02/1989 Phạm Đức Thanh – Ngày sinh: 30/09/1987 Trần Viết Xuân – Ngày sinh: 20/03/1992 Ngô Phương – Ngày sinh: 06/03/1996

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG CỐP PHA IBARAKI Đọc thêm »

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP TOCHIGI <08/03/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi phỏng vấn trực tuyến đơn hàng “Buộc thép Tochigi” Hoàng Văn Hiếu – Ngày sinh: 08/02/1998 Hà Minh Trung – Ngày sinh: 05/06/2001 Vi Văn Chinh – Ngày sinh: 10/01/2002 Ngô Phương – Ngày sinh: 06/03/1996  

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP TOCHIGI Đọc thêm »

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM TOKYO <24/02/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi phỏng vấn trực tuyến đơn hàng “Chống thấm Tokyo” Tạ Quang Trung – Ngày sinh: 04/12/2001 Hoàng Quốc Khánh – Ngày sinh: 03/02/1997 Nguyễn Trung Thái  – Ngày sinh: 18/03/2000 Thùng Văn Hoàng – Ngày sinh: 06/12/2003 Nguyễn Văn Hà –  Ngày sinh: 10/02/2004

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM TOKYO Đọc thêm »

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG LÀM GHẾ DA FUKUOKA <15/02/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi phỏng vấn trực tuyến đơn hàng “Ghế da ô tô Fukuoka” Trần Anh Tú – Ngày sinh: 07/07/2002 Nguyễn Trọng Tài – Ngày sinh: 15/09/2003 Bùi Chí Đức – Ngày sinh: 27/03/2001 Nguyễn Quang Mạnh – Ngày sinh: 19/09/2002 Đinh Sỹ Đức Lương –  Ngày sinh: 24/01/2001 Lưu Quốc

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG LÀM GHẾ DA FUKUOKA Đọc thêm »