Bài thi thể lực thực tập sinh của Takumi

Một số video về các bài test thể lực thực tập sinh #Takumi với nghiệp đoàn bên Nhật bản

Bài thi thể lực thực tập sinh của Takumi Đọc thêm »