kanagawa

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP ĐƠN HÀNG “SƠN XÂY DỰNG KANAGAWA” (PHẦN II) – 08.07.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển: SBD 01 – NGUYỄN TIẾN KHÔI SBD 02 – PHẠM VĂN TIẾN SBD 03 – TRƯƠNG NGỌC DŨNG SBD 04 – LƯƠNG VĂN CÔNG SBD 05 – LỤC VĂN PHƯỚC SBD 06 – LÊ NHÂN TÀI  

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP ĐƠN HÀNG “SƠN XÂY DỰNG KANAGAWA” (PHẦN II) – 08.07.2023 Read More »

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP ĐƠN HÀNG “SƠN XÂY DỰNG KANAGAWA” (PHẦN I) – 08.07.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển: SBD 01 – NGUYỄN TIẾN KHÔI SBD 02 – PHẠM VĂN TIẾN SBD 03 – TRƯƠNG NGỌC DŨNG SBD 04 – LƯƠNG VĂN CÔNG SBD 05 – LỤC VĂN PHƯỚC SBD 06 – LÊ NHÂN TÀI  

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP ĐƠN HÀNG “SƠN XÂY DỰNG KANAGAWA” (PHẦN I) – 08.07.2023 Read More »

VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH ĐƠN HÀNG “SƠN XÂY DỰNG KANAGAWA” (PHẦN II) – 08.07.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển: SBD 01 – NGUYỄN TIẾN KHÔI SBD 02 – PHẠM VĂN TIẾN SBD 03 – TRƯƠNG NGỌC DŨNG SBD 04 – LƯƠNG VĂN CÔNG SBD 05 – LỤC VĂN PHƯỚC SBD 06 – LÊ NHÂN TÀI    

VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH ĐƠN HÀNG “SƠN XÂY DỰNG KANAGAWA” (PHẦN II) – 08.07.2023 Read More »

VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH ĐƠN HÀNG “SƠN XÂY DỰNG KANAGAWA” (PHẦN I) – 08.07.2023

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển: SBD 01 – NGUYỄN TIẾN KHÔI SBD 02 – PHẠM VĂN TIẾN SBD 03 – TRƯƠNG NGỌC DŨNG SBD 04 – LƯƠNG VĂN CÔNG SBD 05 – LỤC VĂN PHƯỚC SBD 06 – LÊ NHÂN TÀI  

VIDEO PHẦN THI THỰC HÀNH ĐƠN HÀNG “SƠN XÂY DỰNG KANAGAWA” (PHẦN I) – 08.07.2023 Read More »