giacongkimloai

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI <22/03/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi phỏng vấn trực tuyến đơn hàng “Gia công kim loại” Nguyễn Chí Hoàn – Ngày sinh: 03/04/2001 Nguyễn Hữu Quang – Ngày sinh: 15/07/2003 Nguyễn Thanh Sáo – Ngày sinh: 02/09/2001 Nguyễn Hồng Sơn – Ngày sinh: 10/02/1998 Nguyễn Long Vũ – Ngày sinh: […]

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI Read More »

Buổi phỏng vấn trực tuyến thi tuyển đơn hàng của Takumi (01/11/2022)

Một bài bức ảnh của buổi phỏng vấn trực tuyến của các bạn thực tập sinh tham gia thi tuyển đơn hàng: “Gia công kim loại tấm” của #Takumi ngày hôm qua . Thay mặt ban lãnh đạo công ty xin gửi lời chúc mừng tới các bạn đã trúng tuyển : chúc các bạn

Buổi phỏng vấn trực tuyến thi tuyển đơn hàng của Takumi (01/11/2022) Read More »