Nhật Bản đang ‘khát’ công nhân xây dựng Việt Nam và các nước ASEAN

Nhật Bản đang thiếu lao động trầm trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng, khi các dự án lớn vẫn đang tiếp tục được xây dựng. Nhiều dự án xây dựng ở Nhật Bản đang bị đình trệ do các thành phố đối mặt với tình trạng thiếu lao động nước ngoài vì […]

Nhật Bản đang ‘khát’ công nhân xây dựng Việt Nam và các nước ASEAN Đọc thêm »